Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1980  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност в техниката. Избор на номенклатура на нормируеми показатели на надеждността
Български
Действащ 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност в техниката. Избор на номенклатура на нормируеми показатели на надеждността
Български
Отменен 
1976  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност на машиностроителните изделия. Метод за измерване големината на износването по дълбочината на изрязаните вдлъбнатини
Български
Отменен 
1982  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване и контрол на качеството на продукцията. Основни термини и определения
Български
Отменен 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изпитване и контрол на качеството на продукцията. Основни термини и определения
Български
Действащ 
1985  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Надеждност в техниката. Планиране на наблюденията и изпитванията
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия свързващи. Статистически приемателен контрол на качеството
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Качество на продукцията. Общи ергономически показатели. Термини и определения
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Стандарти по управление на качеството и осигуряване на качеството. Указания за избора и прилагането им
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Системи по управление на качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектирането (разработването), производството, монтажа и обслужването
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при производството и монтажа
Български
Отменен 
1989  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при крайния контрол и изпитване на продукцията
Български
Отменен 
1989  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Управление на качеството и управление на системата по качеството. Ръководни указания
Български
Отменен 
1983  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Качество на продукцията. Термини и определения
Английски
Действащ 
2007-07-27  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти за сгради. Разглеждане на въпросите, свързани с акустиката в техническите спецификации за продукти
Английски
Действащ 
2006-03-28  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на въжени линии за превозване на хора. Осигуряване на качеството
Английски
Отменен 
2003-12-22  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи по качеството в транспорта. Пътен, релсов и вътрешен воден транспорт. Изисквания към системите по качеството за допълване на EN ISO 9002 за превоз на опасни товари по отношение на безопасността
Английски
Отменен 
2003-11-20  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по качеството
Български
Отменен 
2005-11-25  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Потенциално експлозивни атмосфери. Прилагане на системи по качеството
Английски
Отменен 
2006-12-27  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Квалификационни системи за изпълнители на релсов път
Английски
Отменен 
2013-05-17  
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Услуги в здравеопазването. Системи за управление на качеството. Изисквания, основани на EN ISO 9001:2008
Английски
Действащ 
2017-02-16  
85 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването
Български
Действащ 
2019-03-14  
86 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на качеството. Прилагане на EN ISO 9001:2015 в здравеопазването
Английски
Отменен 
2012-08-15  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предоставяне на здравно обслужване от специалисти по хиропрактика
Английски
Действащ 
2014-05-19  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предоставяне на здравни грижи от специалисти по хиропрактика
Български
Действащ 
2018-05-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предоставяне на здравни грижи от специалисти по хиропрактика
Английски
Действащ 
2012-10-17  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2014-07-17  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 2: Сгради
Английски
Действащ 
2014-07-17  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 3: Процеси
Английски
Действащ 
2014-07-17  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Енергийни одити. Част 4: Транспорт
Отпечатай страницата
125 намерени, страница 1 от 5
Страници:
 1 2 3 4 5