Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2013-02-15  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091: Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в шкафове (IEC 61010-2-091:2012)
Английски
Действащ 
2015-08-17  
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителен обков. Електрически системи за управление за използване за аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Отменен 
2008-12-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Специфични изисквания за безопасност на устройства, предназначени за свързване към далекосъобщителни мрежи и/или кабелни разпределителни системи
Английски
Действащ 
2006-08-10  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2006-08-10  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2006-08-10  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-7: Преносими развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2013-08-15  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2006-08-10  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2006-12-27  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани
Английски
Действащ 
2011-11-17  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани
Английски
Действащ 
2008-12-30  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране под пода, за скрит монтаж или за открит монтаж
Английски
Действащ 
2010-04-21  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения
Английски
Действащ 
2009-08-21  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-4: Специфични изисквания за местата за обслужване
Английски
Действащ 
2008-11-28  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на приложение на EN 60335-1
Български
Действащ 
2018-02-14  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Специфични правила за рутинни изпитвания за уреди от областта на приложение на EN 60335-1
Английски
Действащ 
2007-06-28  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация
Английски
Действащ 
2013-10-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация
Английски
Действащ 
2003-12-22  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 1: Обща спецификация
Английски
Действащ 
2008-05-22  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2013-10-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2006-09-25  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-1: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2008-07-25  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2013-10-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2006-09-25  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-2: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на открито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2008-07-25  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и магистрални кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2013-10-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и магистрални кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2006-09-25  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-3: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Разпределителни и магистрални кабели за системи, работещи при 5 MHz - 1000 MHz
Английски
Действащ 
2008-07-25  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-4: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3 000 MHz
Английски
Действащ 
2013-10-14  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Коаксиални кабели. Част 2-4: Групова спецификация за кабели, използвани в кабелни разпределителни мрежи. Монтирани на закрито понижаващи кабели за системи, работещи при 5 MHz - 3 000 MHz
Отпечатай страницата
1435 намерени, страница 1 от 48
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7