Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2013-02-15  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091: Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в шкафове (IEC 61010-2-091:2012)
Английски
Действащ 
2015-08-17  
128 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителен обков. Електрически системи за управление за използване за аварийни изходи. Изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
2001-06-04  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Специфични изисквания за безопасност на устройства, предназначени за свързване към далекосъобщителни мрежи
Английски
Отменен 
2008-12-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Специфични изисквания за безопасност на устройства, предназначени за свързване към далекосъобщителни мрежи и/или кабелни разпределителни системи
Български
Отменен 
1997  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Източници захранващи за ръчно електродъгово заваряване с ограничен режим на работа
Български
Отменен 
1997  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Източници захранващи за ръчно електродъгово заваряване с ограничен режим на работа
Английски
Отменен 
2002-09-01  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания по безопасност към конструкцията и инсталирането на съоръжения за електросъпротивително заваряване и свързани с него процеси
Български
Отменен 
2002-05-04  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания, честотни ленти и електромагнитни смущения
Български
Отменен 
2002-05-04  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Пренасяне на сигнали в захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz. Част 1: Общи изисквания, честотни ленти и електромагнитни смущения
Английски
Действащ 
2006-08-10  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2006-08-10  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2006-08-10  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-2: Развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Английски
Действащ 
2006-08-10  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пренасяне на сигнали по захранващи инсталации ниско напрежение в честотния обхват от 3 kHz до 148,5 kHz и от 1,6 MHz до 30 MHz. Част 4-7: Преносими развързващи филтри за ниско напрежение. Изисквания за безопасност
Български
Отменен 
2001-01-18  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали. Част 1: Изисквания за безопасност
Български
Отменен 
2001-01-18  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Системи кабелни разпределителни за радио-, телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали. Част 1: Изисквания за безопасност
Български
Отменен 
2003-08-01  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 3: Активни широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи
Английски
Отменен 
2006-08-10  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 3: Активни широколентови съоръжения за коаксиални кабелни мрежи
Български
Отменен 
2003-08-01  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мрежи кабелни разпределителни за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 4: Пасивни широколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи
Английски
Отменен 
2002-09-01  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 5: Устройства за главна станция
Български
Отменен 
2002-09-01  
57 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 5: Устройства за главна станция
Английски
Отменен 
2002-09-01  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни разпределителни мрежи за телевизионни сигнали, радиосигнали и интерактивни услуги. Част 6: Оптични устройства
Английски
Отменен 
2002-09-01  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Изисквания за свързване на перални машини, съдомиячни машини и барабанни сушилни към водопроводната мрежа
Английски
Отменен 
2002-09-01  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Изисквания за свързване на перални машини, съдомиячни машини и барабанни сушилни към водопроводната мрежа
Английски
Отменен 
2002-09-01  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2013-08-15  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2006-08-10  
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания
Английски
Действащ 
2006-12-27  
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани
Английски
Действащ 
2011-11-17  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-1: Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране върху стени и тавани
Английски
Действащ 
2008-12-30  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за монтиране под пода, за скрит монтаж или за открит монтаж
Английски
Отменен 
2002-09-01  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-2: Специфични изисквания за кабелни инсталационни системи и кабелни канални системи за електрически инсталации. Част 2-3: Специфични изисквания за изрязани кабелни канални системи за инсталации в помещения
Отпечатай страницата
2408 намерени, страница 1 от 81
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7