Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЗдраве и безопасност

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-15
Опазване на околната среда
Активен
ТК-50
Лични предпазни средства
Активен
ТК-52
Безопасност на машини и съоръжения
Активен
ТК-59
Ергономия
Активен
ТК-61
Изолации на сгради и строителни съоръжения
Активен
ТК-80
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Активен
ТК-82
Акустика. Шум и вибрации
Активен
ТК-87
Медицински изделия
Активен
ТК-98
Безопасност на детски играчки и други детски артикули
Активен
ТК-99
Нанотехнологии
Активен
ТК-102
Сигурност на обществото и гражданите
Активен
ТК-0/ПС-11
Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита
Активен
ТК-0/ПС-17
Стандартизация в морското стопанство
Активен
ТК-0/ПС-18
Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук
Активен
ТК-0/ПС-25
Стандарти в сектор услуги
Активен
ТК-0/ПС-29
Стандарти в сектор услуги
Закрит
ЕРГ 17
Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето
Закрит
ЕРГ 18
Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия
ЗакритНовини към този сектор