Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕнергетика

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-15
Опазване на околната среда
Активен
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали
Активен
ТК-71
Ядрена енергия
Активен
ТК-79
Електроенергетика
Активен
ТК-83
Водоснабдяване и канализация
Активен
ТК-0/ПС-27
Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ. Водородни технологии.
АктивенНовини към този сектор