Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕлектротехника

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-6
Битови електрически уреди
Активен
ТК-38
Въртящи се електрически машини
Активен
ТК-49
Електрически уредби за ниско напрежение
Активен
ТК-54
Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Активен
ТК-58
Кабелни изделия
Активен
ТК-64
Електрохимични източници на ток
Активен
ТК-72
Електрически апарати за ниско напрежение
Активен
ТК-75
Електромагнитна съвместимост
Активен
ТК-103
Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях
АктивенНовини към този сектор