Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБезопасност на машини

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-2
Хидравлика и пневматика
Активен
ТК-14
Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене
Активен
ТК-23
Трактори и техника за земеделието и горите
Активен
ТК-31
Кранове и телфери
Активен
ТК-33
Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
Активен
ТК-38
Въртящи се електрически машини
Активен
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-44
Текстил и облекло
Активен
ТК-52
Безопасност на машини и съоръжения
Активен
ТК-54
Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Активен
ТК-59
Ергономия
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-66
Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Активен
ТК-70
Железопътен транспорт
Активен
ТК-73
Опаковки, целулоза, хартия и картон
Активен
ТК-76
Каучук
Активен
ТК-82
Акустика. Шум и вибрации
Активен
ТК-87
Медицински изделия
Активен
ТК-88
Спорт, съоръжения за спорт и свободно време
Активен
ТК-100
Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища. Минни машини и оборудване
Активен
ТК-104
Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи
Активен
ТК-0/ПС-7
Безопасност на специални машини
Активен
ТК-0/ПС-12
Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи
Активен
ТК-0/ПС-14
Колела и ролки. Товарни единици за комбиниран транспорт и обезопасяване на товари
Активен
ТК-0/ПС-15
Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства
Активен
ЕРГ 3
Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти
Активен
ЕРГ 5
Механични трансмисии и техните елементи
Активен
ЕРГ 14
Кари
АктивенНовини към този сектор