Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоУслуги

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-16
Архивна, библиотечна и информационна дейност
Активен
ТК-34
Управление на качеството и оценяване на съответствието
Активен
ТК-53
Алармени системи
Активен
ТК-80
Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите
Активен
ТК-84
Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране
Активен
ТК-89
Туристически дейности
Активен
ТК-94
Опазване на културното наследство
Активен
ТК-97
Интелигентни транспортни системи и логистика
Активен
ТК-102
Сигурност на обществото и гражданите
Активен
ТК-106
Управление на проекти, програми и портфолио
Активен
ТК-108
Услуги за образование, обучение и преводи
Активен
ТК-0/ПС-1
Услуги и в различни сфери. Географска информатика
Активен
ТК-0/ПС-5
Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения
Активен
ТК-0/ПС-15
Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства
Активен
ТК-0/ПС-17
Стандартизация в морското стопанство
Активен
ТК-0/ПС-25
Стандарти в сектор услуги
Активен
ТК-0/ПС-29
Стандарти в сектор услуги
Закрит
ТК-0/ПС-31
Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS)
Активен
ТК-0/ПС-32
Хранителни добавки и диетични продукти
Активен
ТК-0/ПС-35
Строителни конструкции и елементи
Активен
ЕРГ 2
Техническа документация
Активен
ЕРГ 7
Управление на събития
Закрит
ЕРГ 12
Естетични хирургични услуги
Активен
ЕРГ 13
Услуги за красота
Активен
ЕРГ 16
Криминалистични изследвания и практики
Активен
ЕРГ 17
Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето
Закрит
ЕРГ 18
Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия
ЗакритНовини към този сектор