Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Транспорт и опаковки

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-3
Стандартизация в морското стопанство
Неактивен
ТК-8
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво
Активен
ТК-14
Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене
Активен
ТК-53
Алармени системи
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-66
Асансьори и специална подемно-транспортна техника
Активен
ТК-70
Железопътен транспорт
Активен
ТК-73
Опаковки, целулоза, хартия и картон
Активен
ТК-97
Интелигентни транспортни системи и логистика
Активен
ТК-0/ПС-1
Услуги и в различни сфери. Географска информатика
Активен
ТК-0/ПС-6
Пестициди. Реактиви
Активен
ТК-0/ПС-12
Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи
Активен
ТК-0/ПС-15
Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддръжка на летателни средства
Активен
ТК-0/ПС-17
Стандартизация в морското стопанство
Активен
ТК-0/ПС-28
Пробки, прокатно оборудване, пломби
Активен
ТК-0/ПС-36
Авиационна и космическа техника
АктивенНовини към този сектор