Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиСтроителство

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-1
Пожаро- и взривозащита
Активен
ТК-4
Цимент, вар и гипс
Активен
ТК-5
Бетон и разтвори
Активен
ТК-7
Стъкло и керамика
Активен
ТК-8
Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво
Активен
ТК-17
Черна металургия
Активен
ТК-20
Тежки цветни метали и сплави
Активен
ТК-28
Метрология
Активен
ТК-30
Заваряване на материалите
Активен
ТК-33
Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост
Активен
ТК-37
Леки метали и техните сплави
Активен
ТК-39
Лаковобояджийски материали, покрития и лепила
Активен
ТК-41
Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника
Активен
ТК-44
Текстил и облекло
Активен
ТК-54
Осветителна техника и електроинсталационни изделия
Активен
ТК-55
Руди и скални материали
Активен
ТК-56
Проектиране на строителни конструкции
Активен
ТК-60
Газова инфраструктура
Активен
ТК-61
Изолации на сгради и строителни съоръжения
Активен
ТК-67
Нефтопродукти и смазочни материали
Активен
ТК-68
Пътно дело
Активен
ТК-76
Каучук
Активен
ТК-81
Пластмаси
Активен
ТК-83
Водоснабдяване и канализация
Активен
ТК-88
Спорт, съоръжения за спорт и свободно време
Активен
ТК-96
Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади
Активен
ТК-101
Устойчиво строителство
Активен
ТК-107
Временни съоръжения за строителството
Активен
ТК-0/ПС-2
Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи
Активен
ТК-0/ПС-10
Стълби
Активен
ТК-0/ПС-35
Строителни конструкции и елементи
Активен
ЕРГ 5
Механични трансмисии и техните елементи
АктивенНовини към този сектор