Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеМетални и неметални материали

Начало » Сектори


Номер
Име
Статус
ТК-7
Стъкло и керамика
Активен
ТК-11
Кожи, кожени и обувни изделия
Активен
ТК-17
Черна металургия
Активен
ТК-20
Тежки цветни метали и сплави
Активен
ТК-37
Леки метали и техните сплави
Активен
ТК-42
Корозия и защита от корозия
Активен
ТК-44
Текстил и облекло
Активен
ТК-51
Твърди минерални горива
Активен
ТК-55
Руди и скални материали
Активен
ТК-73
Опаковки, целулоза, хартия и картон
Активен
ТК-81
Пластмаси
Активен
ТК-0/ПС-3
Геотермални и водни сондажи
Активен
ТК-0/ПС-10
Стълби
Активен
ТК-0/ПС-22
Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство
Активен
ЕРГ 1
Прахова металургия
Активен
ЕРГ 9
Изпитване на метали
АктивенНовини към този сектор