Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти, произтичащи от Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация.
Обществено допитване се извършва за национални, европейски и международни стандарти на следните етапи:
- По предложения за нови стандарти (нови работни теми) на етап 10.20
- По предложения за нови области на техническа дейност/нови технически работни органи
- По проекти на национални, европейски и международни стандарти на етап 40.20 Обществено допитване
- По проекти на национални, европейски и международни стандарти на етап 50.20 Официално гласуване (само за членове на БИС/ТК)
- По периодичен преглед на стандарти на етап 90.20 Периодичен преглед
- По предложения за отмяна на чисто национални стандарти 95.20
За да видите проектите и стандартите на етапите, изброени по-горе, можете да:
- изберете техническия комитет, който Ви интересува и в него да изберете Разработване на стандарти. След това да направите търсене по искания етап.
- да изберете рубриката Проекти и стандарти от менюто Стандартизация и да търсите по етап.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект за нов български национален стандарт безплатно, а за проект за нов европейски и международен стандарт срещу редуцирано заплащане или безплатно в информационния център на БИС.
Мнение относно предложенията за нови национални, европейски и международни стандарти и относно съдържанието на проектите можете да изразите, като се обърнете към секретаря на съответния технически комитет.