Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти, произтичащи от Регламент 1025/2012 за европейската стандартизация.

Обществено допитване се извършва за национални, европейски и международни стандарти на следните етапи:

Всеки заинтересован може да се запознае и да даде мнение по интересуващия го проект.

Проектите на етап 40.20 на чисто национални стандарти се предоставят за четене на всички заинтересовани в периода на общественото допитване.

Проектите на етап 40.20 на европейски и международни стандарти се предоставят за четене на всички заинтересовани в периода на общественото допитване след регистрация на уебстраницата на БИС или чрез вашия профил, ако имате такъв.

Мнение относно предложенията за нови работни теми може да изпращате на секретаря на съответния технически комитет по имейл, а за нови работни органи - на имейла на отговорния специалист, посочен в предложението.

Мнение относно съдържанието на проектите на всички етапи на национални, европейски и международни стандарти можете да изразите, като използвате своя профил и попълните предложения формуляр.

За да се запознаете с предложенията за нови стандарти, нови работни органи по стандартизация, с проектите на стандарти, предложенията за периодичен преглед и отмяна, изброени по-горе, влезте в една от секциите по-долу:

Предложения за нови стандарти (нови работни теми)/нови области на техническа дейност на национално ниво

Виж всички

Предложения за нови работни теми/нови области на техническа дейност на европейско и международно ниво

Виж всички

Обществено допитване

Национални стандарти

Проекти на национални стандарти на етап 40.20 Обществено допитване

Виж всички

Европейски и международни стандарти

Проекти на европейски и международни стандарти на етап 40.20 Обществено допитване

Виж всички

Периодичен преглед

Национални стандарти

Предложения за периодичен преглед на национални стандарти на етап 90.20

Виж всички

Европейски и международни стандарти

Предложения за периодичен преглед на европейски и международни стандарти на етап 90.20

Виж всички

Отмяна

Национални стандарти

Предложения за отмяна на национални стандарти на етап 95.20

Виж всички