Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проведе се семинар за малки и средни предприятия на тема "Включване на МСП в стандартизацията"

**Проведе се семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”**
На 05 април 2013 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се състоя семинар, посветен на малките и средни предприятия (МСП) на тема „**Включване на МСП в стандартизацията”**. Семинарът бе организиран отБългарския институт за стандартизация (БИС) в рамките на международния проект SMEST 2 (Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit), финансиран от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия, и изпълняван от консорциум под ръководството на CEN, CENELEC и NORMAPME. Целта на проекта е укрепване и насърчаване на взаимовръзките между МСП и органите по стандартизация по отношение на: осведоменост, информация и участие в дейностите по стандартизация. Семинарът в София е част от мероприятията, свързани с повишаване на осведомеността сред МСП относно стандартите, чрез използване на онлайн платформи, и ползите за бизнеса от прилагането на стандарти.
На поканата на БИС за участие се отзоваха представители на **над 35 фирми и организации**. Семинарът се откри от изпълнителния директор г-жа Ирен Дабижева. Интерес предизвика презентацията на лектора по проекта [**SMEST 2**](http://smest.eu) г-жа Andreea Gulacsi от CEN/CLC Management Centre. На достъпен език тя представи ползите за МСП от прилагането на стандарти, ролята им в процеса по стандартизация и информационната платформа за стандарти (CESIP). От своя страна г-жа Ирен Дабижева представи системата за стандартизация в България, като направи преглед на дейността на българския орган по стандартизация.
Добри практики при прилагането на стандарти в своята конкретна дейност споделиха г-н Асен Георгиев от фирма „Теси” ООД и г-жа Антонина Андреева, технически директор на фирма Винербергер ЕООД.
Семинарът даде възможност на представителите на МПС да намерят отговор на важни въпроси и да разсеят съмнения относно стандартите и стандартизацията.
**Презентации**
Ирен Дабижева – [Системата за стандартизация в България](/images/upload/SMEST/Dabizheva_BDS.pdf)
Andreea Gulacsi – [Ползи за МСП; Информационната платформа за стандарти (CESIP)](/images/upload/SMEST/Gulacsi_CENCENELEC_BG.pdf)
Асен Георгиев – [Ползите за МСП от прилагането на стандарти](/images/upload/SMEST/Georgiev_Tesy.pdf)
Антонина Андреева – [Ползите за МСП от участието им в дейности по стандартизация](/images/upload/SMEST/Andreeva_Wienerberger.pdf)
![](/images/upload/SMEST/SMEST_2_1.jpg)
**Изпълнителният директор на БИС Ирен Дабижева представи системата за стандартизация в България**