Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за нова работна тема на ISO „Терминология в областта на онлайн игрите“

Централният секретариат на ISO получи предложение от SAMR (Китайско управление за иновативни стандарти) за създаване на нов технически комитет в областта на онлайн игрите.

Обхват
Предлаганият стандарт ще формулира терминология, използвана при проучвания и разработване в областта на онлайн игрите, оперативните дейности, управлението, авторските права, електронните спортове, производството и продажбите.

Цел и обосновка за по предложението
Поради бързото развитие на технологиите, индустрията за онлайн игри се превърна в съществена част от културната индустрия и е важен преносител на култура по света, но все още няма стандарт за терминология в областта на онлайн игрите. За да се отговори на изискванията на публичните власти и потребностите от развитието на пазара, е необходимо спешно да се разработят основни стандарти, които да отговорят на обществените нагласи, да подобрят нивото на управление и услуги в индустрията за онлайн игри и да изпълнят по-добре социалните отговорности.

Потенциални заинтересовани страни
Организации за онлайн игри и свързаните с тях компании за платформи, национални органи на изпълнителна власт, играчи, които са потребители, програмисти, издатели, университети, изследователски институти, игралната индустрия и други свързани индустрии.

В случай на национален интерес БИС може да одобри предлаганата работна тема. Ако тя бъде приета от националните органи по стандартизация - членове на ISO, България може да участва активно в разработването на новия стандарт.

Становища относно предложението може да се изпращат до 30.06.2021 г. на Петър Лозев, на електронна поща: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация тук: