Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prEN IEC 61010-2-061:2017/FprAA

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization

Главна информация

45.99     10.03.2021 г.

CENELEC

CLC/TC 66X

Европейски стандарт

19.080     71.040.20  

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
prEN 61010-2-061:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prEN IEC 61010-2-061:2017/FprAA
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
10.03.2021 г.

Национален стандарт

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-19 още

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход