Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prEN 61010-2-061:2017

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization

Главна информация

40.60     23.02.2018 г.

CENELEC

CLC/TC 66X

Европейски стандарт

19.080     71.040.20  

Обект и област на приложение

<span style="color:red">NEW!</span>IEC 61010-2-061:2018 is available as <a href="https://webstore.iec.ch/publication/63899">IEC 61010-2-061:2018 RLV</a> which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.</br></br>IEC 61010-2-061:2018 applies to electrically powered laboratory atomic spectro­meters with thermal atomization. It has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104. This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2015. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect  to the previous edition:

- adaptation of changes introduced by Amendment 1 of IEC 61010-1;

- added tolerance for stability of AC voltage test equipment to Clause 6;

- added requirement for interlock systems containing electric/electronic or programmable components to Clause 15.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя
EN 61010-2-061:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prEN 61010-2-061:2017
40.60 Край на общественото допитване
23.02.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prEN IEC 61010-2-061:2017/FprAA

Национален стандарт

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация (IEC 61010-2-061:2018)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-19 още

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход