Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

СД CEN ISO/TR 52000-2:2018

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)

Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1
15.01.2018 г.

Главна информация

60.60     15.01.2018 г.

BDS

ТК-61

Технически доклад

91.120.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад е свързан с основния стандарт на Директивата за строителни продукти, prEN 15603:2013.
Той съдържа информация за правилно разбиране, използване и национално приложение на този стандарт. Това включва:
- потвърждаване на методите за изчисляване, дадени в този стандарт;
- обяснение за ползвателите и за националните стандарти – тези, които ги пишат с прилагане на комплекта от стандарти към EPB, включително подробни примери.
Това издание на FprCEN/TR 15615:2013, придружаващ технически доклад към основния стандарт съдържа предложения за точно преработване на процедурите, дадени в prEN 15603, тези предложения трябва да се имат предвид.
Поради динамичния процес на непрекъсната обратна връзка вътрешно в CEN и външно с голям брой поддържащи стандарти, а също така последващо потвърждаване, този технически доклад съдържа предложения за точно преработване на процедурите, дадени в prEN 15603 (заедно с обяснения и обща информация). Когато prEN 15603 се предложи за обществено допитване, тези предложения трябва да се вземат предвид.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
СД CEN/TR 15615:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 52000-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 52000-2:2017

Въвежда ISO/TR 52000-2:2017

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход