Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Електронна компетентност

Колекция стандарти „Електронна компетентност за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори“

Collection of standards on e-Competence Framework for ICT Professionals in all sectors

Главна информация

60.60     21.09.2021 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Европейската рамка за електронна компетентност е разработена от голяма група европейски експерти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и човешките ресурси в контекста на CEN/ISSS.

Европейските стандарти и стандартизационни документи за електронна компетентност от серията EN 16234 Рамка за електронна компетентност (e-CF) са въведени като български стандарти и стандартизационни документи. Те са включени в колекция, която предоставя на потребителите интегриран и неутрален стандартен език на ЕС относно ИКТ професионални компетенции, роли, умения и знания.

Тя е подходяща за прилагане от:

- Компании, предоставящи ИКТ услуги, и потребители на услугите;
- Специалисти, мениджъри и отдели за човешки ресурси, работещи в областта на ИКТ;
- Институции в областта на професионалното образование и обучение, включително висшето образование;
- Социалните партньори (синдикати и асоциации на работодатели), професионални асоциации, органи за акредитиране, валидиране и оценяване;
- Лица, ангажирани в областта на пазарните анализи и разработването на политики;
- други организации и заинтересовани страни в публичния и частния сектор.
Колекцията включва следните стандарти на английски език:
- БДС EN 16234-1:2020 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 1: Рамка - осигурява позоваване на 41 компетенции, които се изискват и прилагат на работното място свързано с ИКТ, като се използва общ език за компетентности, умения и професионални нива, които могат да бъдат разбрани в цяла Европа.

- СД CEN/TR 16234-2:2021 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 2: Ръководство на потребителя - подпомага разбирането, прилагането и използването на EN 16234 (всички части) Рамка за електронна компетентност (e-CF) - Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори.

- СД CEN/TR 16234-3:2021 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 3: Методология - подпомага методологията, основана на разработване, внедряване и поддържане на EN 16234 (всички части) Рамка за електронна компетентност (e-CF) - Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори.

- СД CEN/TR 16234-4:2021 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 4: Примери - предоставя поредица от практически примери подпомагащи разбирането, прилагането и използването на EN 16234 Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори (всички части).

Цената на колекцията е 252 лв. с ДДС, като отстъпката е 44 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Електронна компетентност
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2021 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход