Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Управление на иновациите

Колекция Управление на иновациите

Collection Innovation management

Главна информация

60.60     13.09.2021 г.

BDS

ЕРГ 10

Европейски стандарт

английски   български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

„Иновациите са горивото, което движи успешния бизнес. А организациите, които дават на мениджърите и служителите си инструментите да реагират и да се възползват максимално от възможностите, както вътрешни, така и външни, са в добра позиция да увеличават печалбите си, да подобряват здравето и благосъстоянието на служителите си, а оттам и на обществото като цяло. С въведени ефективни системи за управление на иновациите, организациите - както големи, така и малки - могат не само да бъдат в по-добра позиция за постигане на целите си за растеж на бизнеса, но и по-гъвкави и по-подготвени да отговорят на неочаквани предизвикателства и прекъсвания.“ (От брошурата „ISO and innovation“)

Водещият стандарт в предлаганата колекция е БДС EN ISO 56002:2021 Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство (ISO 56002:2019). Той е подходящ за включване точно в плановете за действие след COVID-19 и в съществуващите структури на системата за управление.

Колекцията съдържа следните стандарти на английски език:

- БДС EN ISO 56000:2021 Управление на иновации. Основни принципи и речник (ISO 56000:2020) - съдържа термини и определения, основните концепции и принципи на управлението на иновациите и неговото системно прилагане. Термините и определенията се прилагат за всички стандарти от серията за системи за управление на иновациите.

- БДС EN ISO 56002:2021 Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство (ISO 56002:2019) - предоставя насоки за създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на система за управление на иновациите, която да се използва във всички организации. Всички насоки в този документ са общи и са предназначени да бъдат прилагани за всички видове иновации, напр. продукт, услуга, процес, модел и метод, от начални до радикални нововъведения.

- БДС EN ISO 56003:2021 Управление на иновации. Средства и методи за партньорство в иновациите. Ръководство (ISO 56003:2019) - предоставя насоки за партньорства за иновации. Той описва рамката за партньорство за иновации и примерните инструменти как да се вземе решение за встъпване в партньорство за иновации, идентифициране, оценка и избор на партньори, оценяване на ползите и предизвикателства на партньорството, управление на партньорските взаимодействия.

- СД CEN ISO/TR 56004:2021 Оценяване на управлението на иновации. Ръководство (ISO/TR 56004:2019) - подпомага потребителя да разбере защо е полезно да се извършва оценяване на управлението на иновациите, какво трябва да се оценява, как да се извършва оценяването и същевременно да се увеличат максимално получените ползи.

- БДС ISO 56005:2021 Управление на иновации. Методи и инструменти за управление на интелектуалната собственост. Ръководство (ISO 56005:2020) - предлага насоки в подкрепа на ролята на интелектуалната собственост в управлението на иновации. Стандартът има за цел да подпомогне решаването на редица въпроси на стратегическо и оперативно ниво, като например създаването на стратегия за интелектуалната собственост в подкрепа на иновациите в една организация; установяване на системно управление на интелектуалната собственост в рамките на иновационните процеси; прилагане на последователни инструменти и методи в подкрепа на ефективното управление на интелектуалната собственост.

Заедно със стандартите в колекцията е включена и преведената на български език брошура на ISO „ISO and innovation“, в която накратко е дадена информация за международните стандарти в областта на иновациите, както и свързаните с тях стандарти за управление.

Цената на колекцията е 258 лв. с ДДС, като отстъпката е 33 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Управление на иновациите
60.60 Публикуван стандарт
13.09.2021 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход