Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС EN 17682:2021

Железопътна техника. Инфраструктура. Еластичен елемент за система с подвижна плоча

Railway applications - Infrastructure - Resilient element for floating slab system

Главна информация

40.20     17.06.2021 г.

40.60    26.08.2021 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

93.100  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за еластичен елемент за система с пподвижна плоча (REFS) - елементи, използвани в подвижна плоча и определя процедурите за изпитване и техните критерии за приемане. Стандартът обхваща не само параметрите, свързани с ефективността на структурата на релсовия път при смекчаване на вибрациите, тоест за намаляване на вибрациите и структурния шум, но и параметрите, необходими за статичния анализ и за проверка на безопасността на релсовия път. Системите с подвижни плочи под формата на основни плочи и корита на релсовия път са индивидуални решения, при които има значителни разлики в инженерния дизайн и използваните видове еластични елементи. Поради тази причина системата с подвижна плоча винаги е индивидуално инженерно решение и следователно не е възможно да се дефинират всички специфични условия за еластичните елементи в настоящия стандарт. Най-типичните видове еластични елементи са:
- лагери с широка повърхност;
- лентови лагери;
- обособени лагери (включително спиралния стоманен пружинен елемент);
- вертикални лагери.
Този стандарт предоставя конкретна информация в следните области:
- методи за изпитване, механизми за изпитване и критерии за оценка на еластичния елемент за система с подвижна плоча;
- данни, предоставени от купувача и от доставчика;
- дефиниция на общия процес на хомологация;
- дефиниция на рутинни изпитвания.
Този стандарт определя специфичните процедури за изпитване на REFS:
- изпитвания за твърдост;
- изпитвания за умора;
- изпитване при тежки условия на околната среда.
Този стандарт също така определя процедури за изпитване на годността по предназначение и предоставя информация за мониторинг на качеството като част от процедурите за осигуряване на качеството.
Този стандарт не съдържа изисквания, свързани с функциите на еластичния елемент за система с подвижна плоча.
Задължението на купувача е да определи тези изисквания и да избере незадължителните изпитвания.
Този стандарт не е приложим за скрепителна система и за обувки от бетон и траверси с ботуши, обхванати от EN 13481-5.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17682:2021
40.20 Начало на обществено допитване
17.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17682

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход