Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция Културно наследство 1

Колекция Опазване на културното наследство - Основополагащи стандарти

Collection of standards – Conservation of Cultural Property – Fundamental standards

Главна информация

60.60     2.04.2015 г.

BDS

ТК-94

Нито един от другите типове

английски   български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Представяме ви първата част на колекцията от стандарти „Опазване на културното наследство” – „Основополагащи стандарти”. Тя съдържа изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 Опазване на културното наследство. Колекцията може да закупите на цена 80 лв. с ДДС, което спестява 70% от общата цена на стандартите.


Въведение

Предлаганата колекция с общо заглавие „Опазване на културното наследство” се състои от две части, съдържащи изданията на български език на най-важните стандарти от обхвата на БИС/ТК 94 „Опазване на културното наследство”. Целта е да се улеснят специалистите и организациите, работещи в тази област, в ползването и прилагането на стандартите.

Първата част „Основополагащи стандарти” е актуализирана и включва седем основни стандарти в областта на опазване на културното наследство.

Стандартите регламентират:
• основните термини и определения, касаещи общи понятия, които са широко използвани от експерти (БДС EN 15898:2012, отменен; добавен е БДС EN 15898:2019 на английски език)
• указанията за отопление на църкви, параклиси и други места за богослужение с цел предотвратяване увреждането на културните ценности и създаване на вътрешен климат за устойчиво използване на тези сгради (БДС EN 15759-1:2011)
• характеристиките за специални зони (центрове), предназначени за съхранение, управление на културни ценности (БДС EN 16141:2013)
• процедурите за опаковане на културни ценности с оглед безопасното им транспортиране (БДС EN 15946:2012)
• общите правила и методологии за вземане на проби от материали от обекти на културното наследство, за тяхното прецизно характеризиране през всички етапи на консервация и реставрация (БДС EN 16085:2012)
• указанията за проучване и документиране на състоянието на обекти на архитектурно-строителното културно наследство: движимо (БДС EN 16095:2012) и недвижимо (БДС EN 16096:2012).

Колекцията е предназначена за професионалисти - реставратори/консерватори, чиято работа е пряко свързана с опазването на обекти от културно-историческото наследство, а също и за всички, проявяващи интерес към спецификата при извършването на тези дейности.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
Колекция Културно наследство 1
60.60 Публикуван стандарт
2.04.2015 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход