Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция EN 71

Колекция Безопасност на играчки

Collection Safety of toys

Главна информация

60.60     21.10.2015 г.

BDS

ТК-98

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията от стандарти Безопасност на играчки съдържа официалните издания на петте най-приложими стандарти от серията EN 71 Безопасност на играчки, които са основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детските играчки. Цената на колекцията e 210 лв. с ДДС, което е с 60% по-изгодно в сравнение, ако се купуват стандартите отделно.Въведение

Здравето и безопасността на децата са абсолютен приоритет не само за родителите, но и за обществото като цяло, както и за всички, за които грижата за благополучието на потребителя, в това число осигуряването на безопасността на продукта, е в основата на добре функциониращия пазар. В тази връзка стандартите играят изключително важна роля за осигуряването на безопасни и качествени играчки, които не създават опасности за здравето или рискове от нараняване на децата.

Дискът представлява колекция от петте най-приложими стандарти от серията EN 71 „Безопасност на играчки”, предоставящи основно средство за изпълнение на най-новите изисквания на Европейската директива 2009/48/ЕС относно безопасността на детски играчки. Изискванията на тази директива се основават напълно или частично на хармонизирани стандарти, разработени от Европейската организация за стандартизация (CEN) и въведени от БИС като национални стандарти в подкрепа на директивата.

Колекцията е актуализирана и съдържа най-новите издания на основните хармонизирани стандарти, които обхващат общите и специфични изисквания за безопасност на играчките по отношение на механични и физични свойства, възпламенимост и изисквания за химическия състав на играчките. Включено е и преработеното издание на стандарта, предоставящ изисквания за безопасност и методи за изпитване на играчки за стимулиране на определена активност, които се използват в домашни условия, като люлки, пързалки и др. Колекцията е допълнена с официалното издание на новия европейски стандарт за една определена категория играчки, включени в изискванията на новата директива на ЕС: настолни игри за развитие на обонянието, козметични комплекти и игри, насочени към вкусовото възприятие. С настоящата актуализация се добавя изданието на български език на БДС EN 71-3:2019 и отпада старото издание.


Колекцията съдържа:
- БДС EN 71-1:2014+А1:2018 Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства
- БДС EN 71-2:2011+A1:2014 Безопасност на детски играчки. Част 2: Възпламенимост
- БДС EN 71-3:2019 Безопасност на играчки. Част 3: Миграция на определени елементи
- БДС EN 71-8:2018 Безопасност на играчки. Част 8: Играчки за активни игри, използвани в домашни условия
- БДС EN 71-13:2014 Безопасност на играчки. Част 13: Настолни игри за развитие на обонянието, козметични комплекти и игри, насочени към вкусовото възприятие

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
Колекция EN 71
60.60 Публикуван стандарт
21.10.2015 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход