Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 17629:2021

Нанотехнологии. Тестване на надраскване в нано- и микромащаб

Nanotechnologies - Nano- and micro- scale scratch testing

Главна информация

60.55     9.05.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за измерване на устойчивостта на надраскване и поведението при повреда на материали и покрития чрез експерименти с надраскване в нано и микро скала. Методът предоставя данни както за физическите повреди на образците, така и за триенето, генерирано между сондата и образеца при условия на еднократно и многократно преминаване. Диапазонът на натиска при тези изпитвания е от 1 µN до 2 N. Методът за изпитване не е приложим за покрития, както е определено в EN ISO 4618 [18].

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 17629:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
9.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17629:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход