Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 10014:2021

Системи за управление на качеството. Управление на организацията за постигане на резултати по качеството. Указания за реализиране на финансови и икономически ползи (ISO 10014:2021)

Quality management systems — Managing an organization for quality results — Guidance for realizing financial and economic benefits
19.05.2021 г.
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     19.05.2021 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

03.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е насочен специално към висшия мениджмънт на организация.Този документ идентифицира и предоставя насоки за реализиране на финансови и икономически ползи чрез прилагане на структуриран подход отгоре надолу за постигане на финансови и икономически ползи. Структурираният подход използва принципите за управление на качеството и системите за управление на качеството, описани в стандартите за система за управление на серията ISO 9000, за (i) наблюдение и тенденция на ключови показатели за ефективност и (ii) предприемане на действия за подобрение въз основа на наблюдаваните показатели.Този документ допълва ISO 9001 и ISO 9004 за подобряване на резултатите и предоставя примери за постижими ползи от прилагането на концепции в тези стандарти. Този документ идентифицира свързани практически методи и инструменти за управление, които помагат за постигане на ползите.Този документ е приложим за всяка организация, независимо дали от публичния, частния или нестопанския сектор, независимо от нейния бизнес модел или размер, брой служители, разнообразие от предлагани продукти и услуги, приходи, организационна култура, сложност на процесите, място или брой местоположения.Този документ не е предназначен за целите на сертифициране, нормативни актове или договори.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 10014:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 10014:2021
60.60 Публикуван стандарт
19.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 10014:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход