Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС ISO 37301:2021

Системи за управление на съответствието. Изисквания с указания за използване (ISO 37301:2021)

Compliance management systems — Requirements with guidance for use
19.05.2021 г.

Главна информация

60.60     19.05.2021 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

03.100.01     03.100.02     03.100.70  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания и предоставя насоки за създаване, разработване, прилагане, оценяване, поддържане и подобряване на ефективна система за управление на съответствието в рамките на една организация.Този документ е приложим за всички видове организации, независимо от вида, големината и естеството на дейността, както и дали организацията е от публичния, частния или нестопанския сектор.Всички изисквания, посочени в този документ, които се отнасят до управителния орган, се прилагат за висшето ръководство в случаите, когато дадена организация няма управителен орган като отделна функция.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 19600:2017

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 37301:2021
60.60 Публикуван стандарт
19.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 37301:2021

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход