Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС EN 50708-3-1:2020

Силови трансформатори. Допълнителни европейски изисквания. Част 3-1: Големи силови трансформатори. Общи изисквания

Power transformers - Additional European requirements: Part 3-1 Large power transformer - General requirements
16.09.2020 г.
15.07.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Областта на действие на този документ е да дефинира изискванията за ефективност на големите силови трансформатори в съответствие с EN 50708-1-1:2020.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ обхваща трансформаторите съгласно Регламент (ЕС) № 548/2014 на Комисията от 21 май 2014 г. и неговото изменение № 2019/1783 от 1 октомври 2019 г., дава допълнителни конкретни насоки за еднофазни трансформатори, автотрансформатори, многонамотъчни трансформатори и за трансформатори с OD и OF охлаждащи системи, необходими за правилното прилагане на изискванията за енергийна ефективност към тези категории трансформатори.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

548/2014

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 50629:2015

Отменя и заменя
БДС EN 50629:2015/A1:2017

Отменя и заменя
БДС EN 50629:2015/A2:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50708-3-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50708-3-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 50708-3-1:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход