Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

СД CEN ISO/TS 80004-11:2020

Нанотехнологии. Речник. Част 11: Нанослой, нанопокритие, нанофилм и свързани с тях термини (ISO/TS 80004-11:2017)

Nanotechnologies — Vocabulary — Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

SO / TS 80004-11: 2017 изброява термини и дефиниции и разширява терминологията за нанослоеве, нанопокрития, нанофилми и свързаните с тях термини в областта на нанотехнологиите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-11:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 80004-1 rev:2020

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 80004-11:2020

Въвежда ISO/TS 80004-11:2017

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход