Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

БДС EN 15004-5:2021

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2019, с промени)

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO 14520-9:2019, modified)
19.05.2021 г.

Главна информация

60.60     19.05.2021 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.10     13.220.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания за газови пожарогасителни инсталации с гасително вещество HFC 227. Той включва подробности за физични свойства, спецификация, използване и аспекти на безопасност.
Този документ се отнася за инсталации, работещи при номинални налягания 25 bar,42 bar и 50 bar, с азотен аерозол. Това не изключва използването на други инсталации.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 15004-5:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15004-5:2021
60.60 Публикуван стандарт
19.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15004-5:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход