Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

prБДС EN 61010-2-061/2017/AA:2021

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization

Главна информация

50.20     30.04.2021 г.

50.60    11.06.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

19.080     71.040.20  

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 61010-2-061/2017/AA:2021
50.20 Начало на официално гласуване
30.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61010-2-061:2017/FprAA

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход