Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 4: Пръти

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Студеновалцувани продукти с покритие. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-17 още

Безшевни стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 5: Тръби от неръждаема стомана

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Заварени стоманени тръби за работа под налягане. Технически условия на доставка. Част 7: Тръби от неръждаема стомана

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Мебели. Столове. Определяне на устойчивостта

20.60 Край на периода за коментари

ТК-33 още

Малки плавателни съдове. Системи с втечнен въглеводороден газ (LPG)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-17 още

Микрографско изследване на съдържанието на неметални включвания в стомани чрез стандартни изображения

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 9 още

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти. Част 1: Технически условия за доставка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Студеновалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти. Част 1: Технически условия за доставка

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Стоманени изковки, ковани в открити щампи за общи машиностроителни цели. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 2: Нелегирани качествени и специални стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 3: Легирани специални стомани

40.60 Край на общественото допитване

ТК-17 още

Изковки от стомана, получени с отворена матрица, за обща употреба в машиностроенето. Част 4: Неръждаеми стомани

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс) неръждаеми стомани с изисквания за специфичен контрол

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Тръби от нелегирана стомана, подходящи за свързване чрез заваряване, чрез резба и по други начини. Изисквания и методи за изпитване

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още

Стоманен тел и продукти от тел. Стоманен тел за въжета. Част 2: Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана за въжета за обща употреба

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още