Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене.

Ядрен сектор. Изисквания към органите, осигуряващи одит и сертифициране на системи за управление на качеството за организации, доставящи продукти и услуги, важни за ядрената безопасност (ITNS) (ISO/TS 23406:2020)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-71 още

Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски пратки. Спецификация на качеството при отпечатване на двумерни символи на бар-код за прочитани от машина цифрови отпечатъци за платена цена

20.60 Край на периода за коментари

ТК-80 още

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на антрахинон в екстракт от влакнести полуфабрикати, хартия и картон

50.60 Край на гласуването

ТК-73 още

Ръководство за проектиране на механично закрепени покривни хидроизолационни системи

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-61 още

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-15 още

Експлозивни атмосфери. Част 43: Съоръжения при неблагоприятни условия на експлоатация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-38 още

Дълготрайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология и определения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 2: Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-107 още

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 1: Списък на неръждаемите стомани

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 2: Технически условия на доставка за тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани с общо предназначение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия на доставка за полупродукти, пръти, валцдрат, тел, профили и продукти с почистена повърхност, от корозионноустойчиви стомани, предназначени за общо предназначение

20.60 Край на периода за коментари

ТК-17 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

20.60 Край на периода за коментари

ТК-100 още

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 6: Специфични изисквания за подвижни машини

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-100 още

Лист и лента от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-17 още

Студеновалцувани тесни стоманени ленти за термична обработка. Технически условия на доставка

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-17 още

Армировъчна стомана за предварително напрягане. Част 1: Общи изисквания

50.60 Край на гласуването

ТК-17 още