Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани (БДС, БДС EN, БДС EN ISO, БДС ISO, БДС IEC). За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу. За да виждате само български стандарти, в Източник изберете BDS.

Търсене на стандарти по ключови думи

Търсене по код на етапа на проекта

Търсене по технически комитет - ТК-34

Източник на проекта

Спецификации за отделен тип намотъчни проводници. Част 60: Неизолирани или емайлирани правоъгълни медни проводници, обвити с полиестерни стъклени влакна, нелакирани, температурен индекс 155 (IEC 60317-60-1:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-58 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 25: Устойчивост на влага

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-39 още

Авиационна и космическа техника - Сертификат за изисквания за съответствие

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-36 още

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Качество на водата. Приложение на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Част 2: Определяне на избрани елементи, включително уранови изотопи (ISO 17294-2:2016)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Качество на водата. Вземане на проби. Част 3: Консервиране и обработване на водни проби (ISO 5667-3:2018)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ISO/TC 34 още

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ISO/TC 211 още

60.00 Подготовка за публикуване

ISO/TC 76 още

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ISO/TC 24/SC 4 още

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ISO/TC 24/SC 4 още

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ISO/TC 153 още

10.00 Регистрирано предложение за нов проект

ISO/TC 174 още

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ISO/TC 24/SC 4 още

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон. Определяне на антрахинон в екстракт от влакнести полуфабрикати, хартия и картон

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-73 още

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ISO/TC 20/SC 16 още

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 4: Изпитване на шума, излъчван от товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-73 още