Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление за гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

ТК-41 още

Дървесни плочи. Фурнировано подово покритие от дървесина

ТК-33 още
Включен в работната програма

Машини за каучук и пластмаси. Машини за леене на пластмаси под налягане. Изисквания за безопасност (ISO 20430:2020)

ТК-52 още
Включен в работната програма

Безопасност на машини. Устройства за управление с две ръце. Принципи на проектиране и избор (ISO 13851:2019)

ТК-52 още
Техническа редакция

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 11: Комбинирани машини (ISO 19085-11:2020)

ТК-52 още

Безопасност на машините. Връзка с ISO 12100. Част 4: Ръководство за производители на машини за разглеждане на аспекти, свързани със сигурността на информационните технологии (киберсигурност) (ISO/TR 22100-4:2018)

ТК-52 още
Техническа редакция

Дървообработващи машини. Безопасност. Част 10: Циркуляри за строителството (циркуляри за дървен материал) (ISO 19085-10:2018, коригирана версия от 2019-12)

ТК-52 още

Финансови услуги. Идентификатор на правен субект (LEI). Част 1: Присвояване (ISO 17442-1:2020)

ТК-84 още

Текстил. Безопасност на детско облекло. Ръководство за използването на EN 14682:2014 "Връзки и шнурове на детско облекло. Изисквания"

ТК-44 още
Включен в работната програма

Тъкани с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на силата на разрушаване. Част 2: Хидравличен метод (ISO 3303-2:2020)

ТК-44 още
Включен в работната програма

Тъкани с покритие от каучук или пластмаса. Определяне на силата на разрушаване. Част 1: Метод със стоманено топче (ISO 3303-1:2020)

ТК-44 още

Текстил. Определяне на еластичността на тъканите. Част 1: Изпитвания чрез използване на strip метод (ISO 20932-1:2018)

ТК-44 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване на дебелина с ултразвук (ISO 16809:2017)

ТК-24 още
Езикова и стилова редакция

Огнеупори. Методи за изпитване на устойчивост на термичен шок (ISO 21736:2020)

ТК-7 още

Стъкло за строителството. Остъкляване, устойчиво на бурен вятър. Изпитване и класификация (ISO 16932:2020)

ТК-7 още

Стъкло за строителството. Остъкляване срещу проникване с взлом. Част 1: Изпитване чрез повтарящ се удар с топка и класификация (ISO 16936-1:2020)

ТК-7 още

Въглища и кокс. Определяне на обща сяра. Метод на Eschka (ISO 334:2020)

ТК-51 още

Въглища и кокс. Изчисляване на резултатите от анализи на различна база (ISO 1170:2020)

ТК-51 още