Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Обувки. Определяне на коефициента на триене на обувки и на съставните части на ходилото. Метод за изпитване (ISO 24267:2020)

ТК-11 още

Обувки. Метод за изпитване на готова обувка. Устойчивост на огъване (ISO 24266:2020)

ТК-11 още

Обработени кожи. Химични изпитвания за откриване на определени видове азобагрила в обагрени кожи. Част 1: Откриване на определени ароматни амини, получени от азобагрила (ISO 17234-1:2020)

ТК-11 още

Обработени кожи. Микроскопско идентифициране на кожи (ISO 17131:2020)

ТК-11 още

Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне якост на опън и относително удължение при скъсване (ISO 3376:2020)

ТК-11 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 4: Безопасност на детско облекло. Сигурност при прикрепване на съставни елементи, с изключение на копчета и метални, механично прикрепени закопчалки. Метод за изпитване

ТК-44 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 3: Безопасност на детско облекло. Сигурност при механично прикрепени метални закопчалки. Метод за изпитване

ТК-44 още
Включен в работната програма

Текстил и текстилни продукти. Част 1: Безопасност на детско облекло. Сигурност при прикрепване на прикачени съставни елементи към бебешки дрехи. Спецификация

ТК-44 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Определяне на химичния състав на алуминий и алуминиеви сплави чрез оптична емисионна спектрометрия с искрово възбуждане

ТК-37 още
Включен в работната програма

Инструменти за използване съвместно с неактивни хирургически импланти. Общи изисквания (ISO 16061:2021)

ТК-87 още
Включен в работната програма

Стерилизация на продукти за здравеопазването. Микробиологични методи. Част 1: Определяне на популацията на микроорганизми в продуктите. Измемение 1 (ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021)

ТК-87 още

Опаковки за окончателно стерилизиране на медицински изделия. Част 1: Изисквания за материали, стерилни преградни системи и системи за опаковане (ISO 11607-1:2019)

ТК-87 още

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване (ISO 21420:2020)

ТК-50 още

Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитване и технически изисквания за защитно облекло за гасене на пожар в открита местност (ISO 15384:2018)

ТК-50 още

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за eксплоатационни показатели на защитно облекло за пожарогасене

ТК-50 още

Защитни ръкавици и други средства за защита на ръцете от термични рискове (топлина и/или огън)

ТК-50 още

Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на кислород (OUR)

ТК-63 още

Минерални торове. Определяне на комплексообразуващи агенти в торове чрез хроматография. Част 2: Определяне на Fe хелати на о,о-EDDHA, о,о-EDDHMA и HBED или на количеството комплексообразуващи агенти чрез йонна хроматография

ТК-63 още