Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение (IEC 62606:2013, с промени + поправка 11-2013)

ТК-72 още

Електросъпротивителни системи за повърхностно нагряване за индустриални и търговски приложения. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 62395-1:2013)

ТК-79 още
Включен в работната програма

Медни, оловни, цинкови и никелови концентрати. Процедури за вземане на проби за определяне съдържанието на метал и влага (ISO 12743:2021)

ТК-55 още

Електромедицински апарати. Част 2-50: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за фототерапия на новородени (IEC 60601-2-50:2020)

ТК-87 още
Изпратен до БИС ТК/БИС ТС

Електромедицински апарати. Част 2-19: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на инкубатори за новородени (IEC 60601-2-19:2020)

ТК-87 още

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа

ТК-50 още

Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания (IEC 60601-1-2:2014/Amd.1:2020)

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания (IEC 60601-1-2:2014)

ТК-87 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Клинично изпитване на медицински изделия върху хора. Добра клинична практика (ISO 14155:2020)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-4: Общи стандарти. Стандарт за излъчване за промишлени среди (IEC 61000-6-4:2018)

ТК-75 още
Включен в работната програма

Пътни превозни средства. Мотоциклети и мотопеди. Символи за органите за управление, за показващите уреди и сигналните устройства (ISO 6727:2021)

ТК-14 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с проникващи течности (ISO 3452-2:2021)

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 1: Общи принципи (ISO 3452-1:2021)

ТК-24 още
Езикова и стилова редакция

Метални промишлени тръбопроводи. Част 4: Производство и монтаж

ТК-104 още
Езикова и стилова редакция

Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и изчисляване

ТК-104 още

Безопасност на движението по пътищата. Добри практики за прилагане на управлението на безопасността при eжедневно пътуване (ISO 39002:2020)

ТК-97 още
Техническа редакция

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност

ТК-89 още
Техническа редакция

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021)

ТК-89 още