Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Включен в работната програма

Нанотехнологии. Речник. Част 13: Графен и свързани с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TS 80004-13:2017)

ТК-99 още
Включен в работната програма

Нанотехнологии. Речник. Част 11: Нанослой, нанопокритие, нанофилм и свързани с тях термини (ISO/TS 80004-11:2017)

ТК-99 още
Включен в работната програма

Системи за управление на съответствието. Изисквания с указания за използване (ISO 37301:2021)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация (ISO 10013:2021)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Управление на здравето и безопасността при работа. Психологическо здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологическите рискове(ISO 45003:2021)

ТК-34 още
Приет от БИС ТК/БИС ТС

Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 в организации, провеждащи избори, на всички нива на управление (ISO/TS 54001:2019)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Системи за управление на качеството. Управление на организацията, насочено към резултати, свързани с качеството. Указание за постигане на финансови и икономически ползи ( ISO 10014:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Електромедицински апарати. Част 2-20: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на транспортни инкубатори за новородени

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Търкалящи лагери. Речник (ISO 5593:2019)

ЕРГ 5 още

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)

ТК-61 още
Техническа редакция

Системи за непитейна вода на място. Част 1: Системи за използване на дъждовна вода

ТК-83 още
Техническа редакция

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Проектиране. Част 2: Хидравлично оразмеряване

ТК-83 още

Биологично оценяване на медицински изделия. Част 1: Оценяване и изпитване в рамките на процеса за управление на риска (ISO 10993-1:2018, включва коригирана версия 2018-10)

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни изисквания за Европа. Част 3-1: Големи силови трансформатори. Общи изисквания

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни изисквания за Европа. Част 2-1: Средни силови трансформатори. Общи изисквания

ТК-79 още
Езикова и стилова редакция

Силови трансформатори. Допълнителни изисквания за Европа Част 1: Обща част. Общи изисквания

ТК-79 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2019, с промени)

ТК-1 още
Техническа редакция

Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)

ТК-101 още