Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Работна програма за превод

Използвайте формуляра по-долу, за да намерите търсените проекти/стандарти. Въведете критериите си за търсене (единични или в комбинация) в полетата по-долу и натиснете бутона „Търсене“.

Търсене по референтен номер и заглавие

Търсене по етап

Търсене по комитет

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 2: Изпитване на материали за изпитване с проникващи течности (ISO 3452-2:2021)

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с проникващи течности. Част 1: Общи принципи (ISO 3452-1:2021)

ТК-24 още
Включен в работната програма

Метални промишлени тръбопроводи. Част 4: Производство и монтаж

ТК-104 още

Метални промишлени тръбопроводи. Част 3: Проектиране и изчисляване

ТК-104 още
Включен в работната програма

Безопасност на движението по пътищата. Добри практики за прилагане на управлението на безопасността при eжедневно пътуване (ISO 39002:2020)

ТК-97 още
Езикова и стилова редакция

Пътни превозни средства. Изпитване на спирачните системи на превозните средства с максималнo допустима пълна маса над 3,5 тона с използване на барабанен стенд за измерване на спирането Част 2: Хидропневматични и чисто хидравлични спирачни системи (ISO 21069-2:2008)

ТК-14 още
Езикова и стилова редакция

Пътни превозни средства. Изпитване на спирачните системи на превозните средства с максималнo допустима пълна маса над 3,5 тона с използване на барабанен стенд за измерване на спирането Част 1: Пневматични спирачни системи (ISO 21069-1:2004)

ТК-14 още

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност

ТК-89 още

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021)

ТК-89 още
Включен в работната програма

Нанотехнологии. Речник. Част 13: Графен и свързани с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TS 80004-13:2017)

ТК-99 още
Включен в работната програма

Нанотехнологии. Речник. Част 11: Нанослой, нанопокритие, нанофилм и свързани с тях термини (ISO/TS 80004-11:2017)

ТК-99 още
Включен в работната програма

Системи за управление на съответствието. Изисквания с указания за използване (ISO 37301:2021)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация (ISO 10013:2021)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Управление на здравето и безопасността при работа. Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове (ISO 45003:2021)

ТК-34 още
Включен в работната програма

Системи за управление на качеството. Управление на организацията, насочено към резултати, свързани с качеството. Указание за постигане на финансови и икономически ползи ( ISO 10014:2021)

ТК-34 още
Техническа редакция

Електромедицински апарати. Част 2-20: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на транспортни инкубатори за новородени

ТК-87 още
Езикова и стилова редакция

Търкалящи лагери. Речник (ISO 5593:2019)

ЕРГ 5 още

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)

ТК-61 още