Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предстояща научно-техническа конференция

**Предстояща научно-техническа конференция**
От 14-16.11.2008 г. в Юндола ще се проведе научно-техническа конференция на тема “Иновации в горската промишленост и инженерен дизайн” и кръгла маса под наслов “Наука – образование – бизнес”. Факултетът по “Горска промишленост” на Лесотехническия университет покани Българския институт за стандартизация да участва с представители на ТК 59 “Ергономия”. Присъстващите ще бъдат запознати с дейността на БИС и на БИС/ТК 59 “Ергономия”, огледален на ISO/TC 159 “Ergonomics” и на CEN/TC 122 “Ergonomics”. Представители на БИС/ТК 59 “Ергономия” ще изнесат доклад и ще запознаят участващите в кръглата маса с европейския стандарт EN 614-1:2006 “Безопасност на машини. Принципи за ергономично проектиране. Част 1: Терминология и общи принципи”, който е в процес на въвеждане чрез превод на български език. Европейският стандарт EN 614-1 се отнася за ергономичното проектиране на системи за работа, включително и за хора със специални изисквания, и представя принципите на ергономията, които трябва да се следват при проектирането на машини.