Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Област на стандартизация: Стоманени телове, телени въжета и вериги

Област на стандартизация: Въздух на работното място

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация: Кранове

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар

Област на стандартизация: Стоманени телове, телени въжета и вериги

Област на стандартизация: Електрически съоръжения за взривоопасни среди

Област на стандартизация: Устойчивост

Област на стандартизация: Механични изпитвания на метали

Област на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация:Защита срещу пожар

Област на стандартизация: Комутационни устройства за ниско напрежение

Област на стандартизация: Комутационни апарати за ниско напрежение

Област на стандартизация:Приспособления за подемни съоръжения

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация: Стъкло за строителството