Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Очаквани стандарти

Тук се публикува информация за очаквани стандарти в различни области на стандартизация

Област на стандартизация: Газови бутилки

Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

Област на стандартизация: Метални свързващи части

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация: Вътрешно осветление

Област на стандартизация: Изпитване без разрушаване

Област на стандартизация: Изпитване без разрушаване

Област на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация: Тръби за електроинсталационни цели

Област на стандартизация: Биогорива

Област на стандартизация: Стоманени тръби

Област на стандартизация: Химични характеристики на почвите

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар

Област на стандартизация: Комутационни устройства за ниско напрежение

Област на стандартизация: Комутационни апарати за ниско напрежение