МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиПроведе се семинар за малки и средни предприятия на тема "Включване на МСП в стандартизацията"

Проведе се семинар за малки и средни предприятия на тема "Включване на МСП в стандартизацията"
Проведе се семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”
 
 
На 05 април 2013 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се състоя семинар, посветен на малките и средни предприятия (МСП) на тема „Включване на МСП в стандартизацията”. Семинарът бе организиран отБългарския институт за стандартизация (БИС) в рамките на международния проект SMEST 2 (Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit), финансиран от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия, и изпълняван от консорциум под ръководството на CEN, CENELEC и NORMAPME. Целта на проекта е укрепване и насърчаване на взаимовръзките между МСП и органите по стандартизация по отношение на: осведоменост, информация и участие в дейностите по стандартизация. Семинарът в София е част от мероприятията, свързани с повишаване на осведомеността сред МСП относно стандартите, чрез използване на онлайн платформи, и ползите за бизнеса от прилагането на стандарти.
 
На поканата на БИС за участие се отзоваха представители на над 35 фирми и организации. Семинарът се откри от изпълнителния директор г-жа Ирен Дабижева. Интерес предизвика презентацията на лектора по проекта SMEST 2 г-жа Andreea Gulacsi от CEN/CLC Management Centre. На достъпен език тя представи ползите за МСП от прилагането на стандарти, ролята им в процеса по стандартизация и информационната платформа за стандарти (CESIP). От своя страна г-жа Ирен Дабижева представи системата за стандартизация в България, като направи преглед на дейността на българския орган по стандартизация.
 
Добри практики при прилагането на стандарти в своята конкретна дейност споделиха г-н Асен Георгиев от фирма „Теси” ООД и г-жа Антонина Андреева, технически директор на фирма Винербергер ЕООД.
 
Семинарът даде възможност на представителите на МПС да намерят отговор на важни въпроси и да разсеят съмнения относно стандартите и стандартизацията.
 
Презентации
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнителният директор на БИС Ирен Дабижева представи системата за стандартизация в България
10 Apr 2013