МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНова онлайн платформа на CEN и CENELEC за МСП

Нова онлайн платформа на CEN и CENELEC за МСП
 
Европейските комитетите по стандартизация CEN и CENELEC стартираха нов раздел на сайта си като част от продължаващите им усилия за насърчаване използването на стандарти от малките и средни предприятия (МСП) с цел да се улесни активното им участие в процеса по стандартизация. "МСП - инструментариум за решения" улеснява достъпа на малките и средните предприятия до информация относно стандартите и стандартизацията в Европа и начините, по които могат да се включат в разработването на нови стандарти.
 
Новата онлайн платформа "МСП - инструментариум за решения" е разработена от CEN и CENELEC въз основа на дискусии с членовете от цяла Европа и в тясно сътрудничество с NORMAPME, която представлява интересите на МСП в европейската система за стандартизация.
 
Онлайн инструментариумът беше официално представен в Брюксел на 17.10.2012 г. в рамките на Европейската седмица на МСП. Събитието бе посетено от организации и представители на МСП, индустриални федерации, бизнес консултанти, Европейската комисия, обществени заинтересовани страни, регионални органи на властта, както и от членове на CEN и CENELEC.
 
Инструментариумът е създаден така, че да предложи на посетителите на сайта вълнуващо пътуване в света на стандартите и стандартизацията и обхваща теми като ползите от стандартите, как да се намерят подходящите стандарти и откъде да се получи съответната информация. Чрез него се приканват МСП да участват в дейностите по стандартизация и се очертават начините, по които те могат да влияят при разработването и преразглеждането на стандартите на национално, европейско и международно равнище. Все по-често това може да бъде направено чрез интернет, използвайки онлайн инструменти.
 
Членовете на CEN и CENELEC подават все повече информация за МСП на национално ниво, например чрез разработване и подобряване на информацията, която те публикуват на интернет страниците си, използвайки за модел европейския инструментариум за МСП.
 
Елена Сантяго CID, генерален директор на CEN и CENELEC, заяви: "Ние знаем, че успешните малки и средни предприятия са от жизненоважно значение за европейската икономика, но за съжаление, много от тях не са напълно наясно как стандартите могат да им помогнат да подобрят своята дейност. С помощта на правилните европейски стандарти, предприятията могат да бъдат сигурни, че техните продукти и услуги отговарят на изискванията на потребителите и са съобразени със законодателството на ЕС. Предприятията могат да продават своите продукти и услуги на територията на целия единен пазар, което им осигурява достъп до потенциален пазар от над 500 милиона потребители."
 
Инструментариумът може да бъде намерен на сайта на CEN-CENELEC (под наименованието 'SME and Standards') в раздел МСП: www.cencenelec.eu/sme/std
21 Oct 2012