МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Онлайн платформа за малките и средните предприятия (МСП)

Онлайн платформа за малките и средните предприятия (МСП)
 
Работна група на европейските организации по стандартизация (CEN и CENELEC) е разработила онлайн платформа Инструментариум с решения за МСП (SME Toolbox of Solutions), насоченa към подпомагане на отделните МСП при прилагането на стандарти, разбирането на стандартизационния процес и средствата, продуктите и услугите, предлагани от членовете на CEN и CENELEC.
 
В него МСП ще могат да намерят съвети и да научат повече за:
  • Стандарти, свързани със конкретната сфера на дейност
  • Намиране на подходящите стандарти
  • Стандарти и съответната марка
  • Поддържане на актуална информация за стандартите
  • Споделяне на опит относно стандартите
  • Начини за участие в процеса по стандартизация
Официалното представяне на онлайн инструментариума ще се състои в рамките на Седмицата на МСП на Европейския съюз в сряда, 17.10.2012 г. в Центъра за срещи на CEN-CENELEC, Брюксел, Avenue Marnix 17, от 17:00 часа. Началният час позволява на участниците в други мероприятия в рамките на седмицата, посветена на МСП, да участват и в официалното представяне на Инструментариума чрез уебсайта на CEN-CENELEC. По време на събитието ще бъде предоставена информация за планираните в бъдеще национални онлайн Инструментариуми, които ще бъдат разработени и поддържани от националните органи за стандартизация - членове на CEN и CENELEC. Тези национални инструментариуми ще съдържат допълнителни материали, включващи мерки и информация на национално ниво за услугите и продуктите, предлагани от съответния национален член, и ще бъдат от практическо значение и от полза за отделните МСП.
 
29 Sep 2012