МСП Портал
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиСеминар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”

Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”
Семинар за малки и средни предприятия на тема
„Включване на МСП в стандартизацията”
 
 
Място на провеждане: София, кв. Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 13, Български институт за стандартизация, Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС, зала 1
 
Семинарът се организира от Българския институт за стандартизация (БИС) и ще се проведе на 05 април 2013 г. Той се провежда за втори път в България в рамките на европейския проект SMEST (Small and Medium Enterprises Standardization Toolkit), чиято цел е укрепване и насърчаване на връзките между МСП и стандартизацията. Проектът се финансира от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия и се изпълнява от консорциум под ръководството на CEN, CENELEC и NORMAPME.
 
Вече се проведоха поредица международни семинари в 12 страни (Холандия, Италия, Люксембург, Ирландия, Австрия, Франция, Исландия, Хърватска, Дания, Германия, Гърция, Норвегия) през периода май 2012 г. – март 2013 г. До края на месец април 2013 предстоят да се проведат семинари в още 8 държави (България, Кипър, Чешка република, Естония, Литва, Малта, Словакия и Словения).
 
На семинара ще се дискутират въпроси, свързани с повишаване осведомеността относно стандартите чрез използване на онлайн платформи, както и ползите за бизнеса от използването на стандарти.
 
Лектори ще бъдат представители на проекта SMEST от Европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC), Европейската организация на занаятчийските камари и малките и средни предприятия за стандартизация (NORMAPME), БИС и представители на българския бизнес.
 
Целта е насърчаване на участието в процеса по стандартизация на малките и средните предприятия (МСП), които са в основата на европейската икономика - почти 99% от всички бизнес организации в Европа. Стандартизацията дава на МСП търговско предимство, тъй като придава принадена стойност на произвежданите и предлагани от тях стоки и услуги. Европейските стандарти са и начин за отваряне на пазарите, позволявайки на МСП да използват съществуващо и утвърдено ноу-хау, което от своя страна им позволява да правят нововъведения и по този начин улеснява навлизането им на общия европейски пазар.
 
Като част от SMEST 2 на 28 май 2013 г. в Брюксел ще се състои европейска конференция на тема „МСП и Стандартизацията”, която ще даде възможност за дискусия за това как да се насърчи успешното участие на МСП в дейността по стандартизация, както и как да се възползват те в максимална степен от възможностите, които европейските стандарти предлагат.
 
 
 
07 Mar 2013