Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоНов Британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

Нов британски стандарт BSOHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и  безопасността при работа.  Изисквания”
 
Британският институт по стандартизация прие нов национален стандарт BS OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systemsRequirements (Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания). Този стандарт вече е на разположение на всички заинтересовани страни и заменя досегашния документ OHSAS 18001:1999.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 е разработен, за да се даде възможност на организациите да овладяват рисковете и да подобряват своята дейност, за да се гарантира управляване на условията за осигуряване на здравето и безопасността при работа.

От 1999 г. досега документът OHSAS 18001 е претърпял редица промени. Всички те отразяват опита от многогодишното му прилагане в над 80 страни от повече от 16 000 органи за сертификация. Основен момент в новия стандарт е поставянето на акцент по-скоро върху аспекта “здраве”, отколкото върху “безопасността”, както и значително по-доброто му съгласуване с ISO 14001:2004 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане, което ще улесни създаването на интегрирани системи за управление.

 
Разлики между новия стандарт BS OHSAS 18001:2007 и прилагания досега документ OHSAS 18001:1999
 
  • Отдава се много по-голямо значение на аспекта “здраве”;
  • BS OHSAS 18001 вече е стандарт, а не спецификация. Това ще допринесе за възприемането на OHSAS 18001 като база за създаването на национални стандарти за системи за управление на здравето и безопасността при работа;
  • Моделът на диаграма PDCA (“Plan-Do-Check-Act” - “планиране-изпълнение-проверка-действие”) e представен изцяло във въведението на стандарта, а не като отделни диаграми в началото на всяка основна точка на стандарта;
  • Позоваванията в точка 2 на стандарта са ограничени до международни документи;
  • Дадени са нови определения, а старите са преразгледани;
  • Направени са значителни подобрения относно по-доброто съгласуване с ISO 14001:2004 и за по-добрата съвместимост с ISO 9001:2000;
  • Въведено е ново изискване относно разглеждането на нивата на управление като част от планирането на системите за управление на здравето и безопасността при работа;
  • Обърнато е по-голямо внимание на управлението на измененията;
  • Въведена е нова точка “Оценяване на съответствието”, както в ISO 14001:2004;
  • Въведени са нови изисквания за участие и консултации, а също и за разследване на инциденти.
Определен е преходен период за адаптиране към новия стандарт до 1 юли 2009 г., в който са валидни и двете издания на стандарта.

Британският стандарт BS OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systemsRequirements може да бъде закупен от Българския институт за стандартизация съгласно двустранното споразумение за сътрудничество, обмен на информация и разпространение на стандарти и стандартизационни документи между БИС и Британския институт по стандартизация (BSI). Цената е определена от BSI и е в размер на £ 50 (британски лири).

10 Oct 2007