Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиКолекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

 

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

 

 

Новата колекция от стандарти, предлагана от БИС, има за цел не само да акцентира на подобряването на процесите по подбор на персонал, но и да съдейства на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси.

 

Колекцията се предлага онлайн и включва следните стандарти и стандартизационни документи на английски език:

 

БДС ISO 30400:2016

Управление на човешки ресурси. Терминологичен речник

БДС ISO 30405:2016

Управление на човешки ресурси. Указания за наемане на персонал

СД ISO/TS 30407:2018

Управление на човешките ресурси. Разходи за назначаване на персонал (Cost-Per-Hire)

БДС ISO 30409:2016

Управление на човешки ресурси. Планиране на работната сила

СД ISO/TS 30410:2018

Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на въздействието при наемане на персонал (ISO/TS 30410:2018)

СД ISO/TS 30411:2018

Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на качеството при наемане на персонал (ISO/TS 30411:2018)

 

Колекцията е предназначена за:

 

  • всички организации независимо от тяхната големина и предмет на дейност, които се стремят към подобряване на процесите по подбор на персонал.
  • специалисти по човешки ресурси;
  • академични специалисти и студенти;
  • разработващите подобни свързани стандарти;
  • и други представители на работници и работодатели;
  • други, които се интересуват от професията по управление на човешките ресурси.

 

 

Цената на колекцията е 150 лв. с ДДС, като отстъпката е 42 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.

 

Виж повече

 

Купи

02 Nov 2020