Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПроведе се редовното Общо събрание на БИС

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

На 18.09.2020 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София при спазване на всички противоепидемични мерки се проведе редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС).

 

Г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС, запозна присъстващите с ангажираността на БИС със Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

 

Събранието протече при следния предварително обявен дневен ред:

 

  • Приемане на нови членове на БИС и преустановяване правата на членове на БИС.
  • Приемане на проект за изменение и допълнение на Устава на Българския институт за стандартизация.
  • При явно единодушно гласуване е избран член на УС за група 3 – доц. д-р Добромир Иванов Йорданов.
  • Приемане на отчета за дейността на БИС за 2019 г.
  • Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на БИС за 2019 г.
  • Приемане на бюджета на БИС за 2020 г.
24 Sep 2020