Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Логистика на хладилната верига ”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Логистика на хладилната верига ”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет

 „Логистика на хладилната верига ”

 

 

Националният орган за стандартизация на Китай (SAC) предлага да се създаде нов технически комитет на ISO с наименование Логистика на хладилната верига [Cold chain logistics].

 

Обхват: Стандартизация в областта на логистиката на хладилната верига. Обектът и областта на приложение ще включва, но няма да се ограничава само до:

 

 • термини и условия за превоз/услуги за съхранение на охладени/замразени стоки, физическо обслужване на охладени /замразени стоки (приемане, товарене, претоварване, складиране, разпределяне, транспортиране и доставка),
 • методи за поддържане и управление на оборудване с контролирана температура, методи за управление на качеството на цялата хладилна верига (например, наблюдение и управление на температурата, предотвратяване на повреди, загуби и закъснения),
 • управление на хигиената по време на превоз/съхранение с цел предотвратяване на замърсяване на продуктите;
 • улесняване на логистичната ефективност;
 • управление, обучение и квалификация на персонала, управление на безопасността на работните места и на персонала;
 • безопасност и надеждност на услугите за превоз/съхранение;
 • управление на информацията и обработка на данни като управление на клиенти и товар/проследяване на пратки, също и терминология.

 

Цел и обосновка на предложението: логистиката е основа на икономическите дейности и част от социалната инфраструктура, която играе важна роля в живота ни. По-специално логистиката на хладилната верига, като метод за транспортиране при поддържане на постоянна температура през цялата верига на снабдяване от производството до доставката, е значително ефективна мярка за осъществяване на безопасен транспорт на основни стоки като хранителни и фармацевтични продукти. Страните и регионите по света са изправени пред хранителни отравяния и проблеми със загубата на храна по време на превоз поради щети, причинени от неподходящ контрол на температурата. Стандартизацията в областта на логистиката на хладилната верига ще помогне за подобряване на тази ситуация, ще допринесе за разрешаване на проблеми като загуба на храна и хигиенни проблеми, ще подобри качеството и ще разшири възможностите за продажби на производители и дистрибутори.

Логистиката на хладилните вериги става все по-важна с вероятността пазарът на хранителни продукти в ЕС да расте непрекъснато в новите условия вследствие COVID-19. Следователно е необходимо да се стандартизира подходящ метод за работа за осигуряване на логистиката на хладилните вериги, включително хигиена на ръцете, дезинфекция и стерилизация на устройства и оборудване от гледна точка на превенцията на инфекциозни заболявания като COVID-19.

 

Потенциални заинтересовани страни са:

 • доставчици на логистични услуги;
 • спедитори;
 • потребители;
 • производители;
 • други.

 

При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи своето становище по предложението до 21.10.2020 г. на електронната поща на Гергана Илиева-– gergana.ilieva@bds-bg.org ; тел: 02/81 74 567.

 

Повече информация тук.

31 Aug 2020