Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Обществено допитване за проекти на национални приложения

 

Обществено допитване за проекти на национални приложения

 

 

Поради необходимостта от актуализация на национални приложения към европейски стандарти, които имат нови издания, както и поради необходимостта от разработване на национални приложения към европейски стандарти, към които не са разработвани такива, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възложи на БИС изпълнение на обществена поръчка за актуализация и разработване на национални приложения към европейски стандарти. Във връзка с това съответните техническите комитети на БИС включиха в работните си програми за 2020 г. разработките, включени в Договор № РД-02-29-115/04.08.2020 г., сключен между възложителя МРРБ и изпълнителя БИС.

 

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява за обществено допитване следните проекти на национални приложения.

 

 

От обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”

За разработване

 • прБДС EN 1504-2:2005/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 • прБДС EN 1504-3:2006/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 • прБДС EN 1504-4:2005/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 4: Конструктивно  залепване. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

 

От обхвата на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика”

За разработване

 • прБДС EN 1096-4:2019/NA Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Стандарт за продукт. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

 

От обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”

За разработване

 • прБДС EN 13491:2018/NA Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и свързани с тях подземни съоръжения. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 • прБДС EN 15382:2018/NA Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в транспортната инфраструктура. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

 

От обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”

За разработване

 • прБДС EN 13956:2013/NA Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 • прБДС EN 13967:2012+A1:2017/NA Огъваеми хидроизолационни мушами. Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. Определения и характеристики Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

За актуализация

 • прБДС EN 13165:2012+А2:2016/NA Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PU), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

 

От обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

За разработване

 • прБДС EN 13877-2:2013/NA Бетонни настилки. Част 2: Функционални изисквания за бетонни настилки. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

За актуализация

 • прБДС EN 13285:2018/NA Смеси от несвързани материали. Изисквания. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

 

От обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

За актуализация

 • прБДС EN 13476-2:2018/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 2: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и външна повърхност и за системата, тип А. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 • БДС EN 13476-3:2018+А1:2020/NA Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопрoвoдни системи със сложно структурирана конструкция на стената от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ). Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност и за системата, тип В. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 02.10.2020 г. на:

 • Николай Геращенко по електронната поща на адрес nikolay.gerashtenko@bds-bg.org – за проектите на БИС/ТК 5
 • Цветелин Захариев по електронната поща на адрес tsvetelin.zahariev@bds-bg.org – за проектите на БИС/ТК 68
 • Боряна Михайлова по електронната поща на адрес boriana.mihaylova@bds-bg.org – за проекта на БИС/ТК 7
 • Антоанета Калфина по електронната поща на адрес antoaneta.kalfina@bds-bg.org – за проектите на БИС/ТК 44
 • Калин Биков по електронната поща на адрес kalin.bikov@bds-bg.org – за проектите на БИС/ТК 61
 • Христина Георгиева по електронната поща на адрес hristina.georgieva@bds-bg.org – за проектите на БИС/ТК 81
01 Sep 2020