Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

 

Новото СД CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. Документът може да бъде изтеглен безплатно от уебсайта на БИС

 

В повечето европейски страни маските за лице, които често не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия, се превърнаха в основен елемент от националните стратегии за постепенна отмяна на въведените ограничителни мерки. Това е причината Европейската комисия да установи спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано ниво на безопасност на маските за лице.

 

На базата на тази необходимост и в отговор на неотложността на ситуацията, CEN се съгласи да разработи ускорено този стандартизационен документ. Публикуваният на 17 юни CWA е плод на колективна работа на експерти, добавили своя опит към вече съществуващи национални указания.

 

Това извънредно решение отразява ангажимента и решимостта на БИС да продължава да подкрепя необходимите усилия за борба с пандемията COVID-19 и е следваща стъпка след решението за предоставяне на безплатен достъп до 11 европейски стандарта (EN) за медицински изделия и лични предпазни средства, приложими в условията на пандемия COVID-19.

 

10 Aug 2020