Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоНова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии.

Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

 

БИС подготви нова колекция, озаглавена „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“. Тя включва изданията на български език на БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ и Указания за достъпност на уебсъдържание. Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г. Създадена с цел улесняване на потребителя за по-лесно разбиране и прилагане на стандарта, колекцията е източник на подробни, практични и количествено определими функционални изисквания за достъпност, които отразяват глобалните инициативи в тази област, и които са приложими за всички продукти и услуги на информационната и комуникационната технология (ИКТ).

 

EN 301 549 V2.1.2:2018 е разработен по искане за стандартизация на Европейската комисия като доброволно средство за изпълнение на съществените изисквания, установени с Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

WCAG 2.1 Указанията за достъпност на уебсъдържание съдържат широк набор от препоръки, насочени към осигуряване на по-голяма достъпност на уебсъдържанието. Те се отнасят за достъпност на уебсъдържанието за настолни компютри, лаптопи, таблети и мобилни устройства.

 

Тази колекция е приложима както за обществени поръчки, така и за поръчки в частния сектор.

 

Колекция се предлага на CD, на цена 220 лв. с ДДС, като отстъпката е 30 % в сравнение със закупуването на изданията поотделно.

 

05 Aug 2020