Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

 

В Централния секретариат на ISO, Женева, е постъпило предложение за нов технически комитет Референтни материали [Reference materials].

 

Обхват

Обхватът на предложения нов технически комитет определя точно границите на сферата на дейност. Няма да се повтарят общи цели и принципи, а ще се регулира работата на организацията в посочена конкретна област. Стандартизацията е по отношение на компетентното производство и използване на референтни материали, включително понятия, термини и определения, свързани с референтните материали.

 

Цел и обосновка на предложението

Създаването на този нов технически комитет се налага поради необходимостта от стандартизация в областта на референтните материали. Всички елементи от работната програма ще бъдат определени от съществуващите ръководства на REMCO, които ще бъдат преобразувани в международни стандарти.

 

Заинтересовани страни

Потенциалните заинтересовани страни (включително малки и средни предприятия) са:

лаборатории за измерване или изпитване и калибриране;

производители на референтни материали;

органи по акредитация по отношение на акредитацията на производители на референтни материали и другите комитети на ISO, използващи хоризонталната консултативна функция на REMCO.

 

При приемане на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, България може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 05.09.2020 г. на електронната поща на инж. Валентина Зочинова:  valentina.zochinova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 583.

 

За повече информация виж тук.

29 Jul 2020