Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППредложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Проектиране на лаборатории“

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Проектиране на лаборатории“

 

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Проектиране на лаборатории“

 

Националният орган за стандартизация на Китай (SАС) представя предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Проектиране на лаборатории“ [Laboratory Design].

 

Предложението за създаването на този технически комитет беше представено за разглеждане и одобрение от членовете на ISO през месец април 2019 г. В процеса на гласуване и при проведените консултации от някои членове бяха получени полезни коментари и основателни предположения, касаещи основно потенциалната възможност за припокриване на обхвата с други технически комитети. В настоящото предложение това е взето предвид, като се обяснява, че не се предвижда припокриване на обхвата с други технически комитети, но, когато е целесъобразно, ще се организира съвместна работа и сътрудничество с такива технически комитети.

 

Обхват: Стандартизация в областта на проектирането на лаборатории, включително избор на място и планировка, функционално разпределение на експерименталните области, определяне на научните и технологични процеси, разстановка и проектиране на обзавеждане, научно проектиране на апаратурата, като се отчитат условията на околната среда и въздействията.

 

Лабораториите служат за основа на технологичния прогрес и осигуряване на качеството на продуктите и играят основна роля в социалното и икономическо развитие. В световен мащаб обемът на строителството на лаборатории нараства от година на година, като само Съединените щати са инвестирали един трилион долара в строителство на нови лаборатории и обновяване на съществуващи такива. В глобален аспект, обаче, няма стандарти за проектиране на различните видове лаборатории, на които възложителите на проекти, проектантите, потребителите и надзорът по качество да могат да се позоват. Това създава редица проблеми при изграждането на лаборатории по света.

 

Техническият комитет ще подкрепи приноса на индустрията за проектиране на лаборатории съгласно целите на ООН по устойчивото развитие и ще даде възможност на държавите да се присъединят към решаването на широк обхват от глобални въпроси, включително изкореняване на глада и бедността, здраве, климатични промени и икономическо развитие.

 

Работна програма: Новият технически комитет ще определя технически изисквания за проектиране на широк обхват от лаборатории с различни функции и отговорности. Това включва следното, но без да се ограничава само до него:

 

  1. Избор на място и планировка;
  2. Разстановка и проектиране на обзавеждане (например работни маси, димни капаци, душове за огнезащита, кабини за биологична безопасност и т.н.);
  3. Системи за снабдяване с електричество, вода и газ, канализация, огнезащита, климатични инсталации, автоматика и декорации;
  4. Лаборатории с биологична защита, с постоянна температура и влажност и други специални лаборатории;
  5. Системи за охрана на лаборатории, здраве и безопасност на персонала, опазване на околната среда и съхранение на енергия;
  6. Интелигентна лаборатория (използване на нови технологии като големи данни, изчислителни облаци, блокова верига и т.н. за упълномощени лаборатории, например задълбочаване и разширяване на услуги за клиенти, подобряване нивото на обслужване по време на консултации, проектиране и поддръжка).

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 04.09.2020 г. на инж. Николай Геращенко: email:nikolay.gerashtenko@bds-bg.org; тел. 02/81 74 586.

 

Повече информация тук.

23 Jul 2020